• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

For alle dere som fortsatt har båten liggende på sjøen og er tilkoblet strøm:

Alle som bruker overgang på strømuttak må kutte ut disse og få satt på 3 polet kontakt direkte på landstrømkabelen, dette for å minske faren for jordfeil.
Etter 15.11.16 blir alle overganger fjernet. Minner samtidig om at samtlige fortøyninger SKAL være utstyrt med strekkavlaster.

Husk også at alle båter skal være tydelig merket med navn og telefonnummer til eier. Dette for at eier raskt kan bli kontaktet dersom det er fare for skade på båten...