• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Vedr. bruk av slipen:

Nederste 2,5 meter av slipskinnene og betongen er fjernet.

Det er altså ikke mulig å bruke båthenger så langt ned som før. Planen er å forlenge skinnene rundt 20.september.
Forlengelsen vil nok ikke bli like plan som før.