• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Konkrete gjøremål er:

  • klargjøring av lodd, kjetting og bøyer for merking av innseilingen.
  • stramme opp gjerdet mot sjøen.
  • sette på plass kantstein ved parkeringsplass
  • pluss pluss.