• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

De siste dagene har det kommet klager fra enkelte medlemmer ang.gummibåter og annet utstyr som ligger på bryggene og til dels hindrer fremkommeligheten. Det har også vært tilfeller der noen har gått seg på baugspyd og liknende. Vi ber om at det ryddes opp i dette så fort som mulig.Viser for øvrig til vedtekter og reglement for havna.

mvh

Havnesjef Geir Basso