• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Av sikkerhetsmessige årsaker så som brann og fri ferdsel både på brygger og sjø i henhold til vedtekter og reglement for småbåthavna ber vi om at båter og andre ting som ligger på innsiden av hovedbrygga og oppe på bryggene blir fjernet så raskt som mulig og innen 15.09.18. Etter denne dato blir det benyttet en tredjepart for EIERS REGNING for å få dette gjort. (for eksempel Viking)

Hilsen styret