• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

 

Tidspunkt: 21.03.2019, kl19:00 
Sted: Møtelokale hos O. S. Solhaug, Industriveien 4B, Stjørdal (tidligere Asvo, Sutterø)

SAKLISTE

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap med revisjonsberetning

7. Fastsettelse av medlemsavgift for 2020, havneavgift for 2019 samt verdijustering av båtplasser.

8. Innkomne saker /orienteringssaker

9. Budsjett for 2019

10. Valg

Jfr. vedtektenes §3.3 og i henhold til sak 8, skal saker som ønskes behandlet på årsmøte være styret skriftlig i hende innen 2 uker etter kunngjort innkalling. Frist for innkommende saker settes til mandag 4. mars.

 

17.2.2019
Styret