• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Det er opp-servert søl i store deler av havneanlegget. Ber derfor om at alle kontrollerer at de ikke har lekkasje på f.eks dieseltank som igjen renner ned i kjølsvinet for deretter å bli lenset ut i sjøen. Ser dere båt eller båter som dette kan komme fra så meld i fra til eier eller til styret.

mvh

Styret