• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Innkalling til årsmøte i Stjørdal båtforening 

 

Tidspunkt: 26.03.2019, kl19:00  

Sted: Møtelokale hos O. S. Solhaug, Industriveien 4B, Stjørdal (tidligere Asvo, Sutterø)

 

            SAKLISTE

 

1.      Åpning 

 

2.      Godkjenning av innkalling  

 

3.      Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll  

 

4.      Styrets årsberetning  

 

5.      Regnskap med revisjonsberetning  

 

7.      Fastsettelse av medlemsavgift for 2021, havneavgift for 2020 samt verdijustering av båtplasser. 

 

8.      Innkomne saker /orienteringssaker

 

9.      Budsjett for 2020

 

10.  Valg

 

 

Jfr. vedtektenes §3.3 og i henhold til sak 8, skal saker som ønskes behandlet på årsmøte være i styret skriftlig i hende innen 2 uker etter kunngjort innkalling. Frist for innkommende saker settes til mandag 1. mars.

 

3.2.2020

Styret