• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Alle som har båt liggende i havna både på land og sjø etter 15.11.16, vil bli fakturert for vinteropplag.

De som ligger på D og E brygga må skaffe sine egne strømmålere. Målere blir avlest den 15.11.16.

Alle båter/hengere skal være tydelig merket med navn og tlf.nr. Dette MÅ være utført innen 15.11.16.

Minner om at alle som bruker overgang på strømuttak må kutte ut disse og få satt på 3 polet kontakt direkte på landstrømkabelen, dette for å minske faren for jordfeil.

Etter 15.11.16 blir alle overganger fjernet. Minner samtidig om at samtlige fortøyninger SKAL være utstyrt med strekkavlaster.

Det vil bli satt opp vaktliste for tilsyn og snørydding på de forskjellige brygger etter hvert.

Kontaktpersoner for årets vinterhavn:

Molobrygga
Sven Erik Totland tlf. 97053188

A brygga.
Magne Kjerkreit tlf. 92039981

B og C brygga.
Geir Basso tlf. 45404032
Erling Saksvik tlf. 97513950

D og E brygga.
Ketil Ofstad tlf. 90979839

Parkeringsplassen.
Anders Aalberg tlf. 91184399

For alle dere som fortsatt har båten liggende på sjøen og er tilkoblet strøm:

Alle som bruker overgang på strømuttak må kutte ut disse og få satt på 3 polet kontakt direkte på landstrømkabelen, dette for å minske faren for jordfeil.
Etter 15.11.16 blir alle overganger fjernet. Minner samtidig om at samtlige fortøyninger SKAL være utstyrt med strekkavlaster.

Husk også at alle båter skal være tydelig merket med navn og telefonnummer til eier. Dette for at eier raskt kan bli kontaktet dersom det er fare for skade på båten...

Til dere som leter etter vaktliste for 2016 så kan denne åpnes HER.

Dere finner den ellers under dokumentarkiv.

Mvh
Styret.