• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Felles dugnader starter nå opp igjen - Første dugnad etter ferien blir mandag 22. august fra kl. 17:00 og utover.

Husk Mandags dugnad i morgen, mandag 23. mai fra kl. 18.00.

Det er nå mye å gjøre, så vi håper mange møter opp.
Sjøsetting av utriggere, justering av brygger, støping av lodd.
 
Vel møtt, hilsen styret

I disse dager sendes faktura for Havneavgift ut pr. mail, med vaktliste som vedlegg. Det er derfor viktig at alle merker seg forfallsdato for Havneavgift, samt når du skal gå vakt. Det vil ikke bli sendt faktura eller vaktlister med brev i år. Elektronikken tar nå over ! 

Styret gjør oppmerksom på at gebyret for å ikke møte på vakt er hevet til kr. 1500,- og du kan bestille avløser for kr. 1000,-

I tillegg vil vinterhavna avsluttes, og strømmålerne vil bli lest av for fakturering.

Vaktliste for 2016 kan også lastes ned her.

Med vennlig hilsen styret