• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Kjære medlemmer av Stjørdal båtforening !

Årsmøte 2016 avvikles ved Quality Airport Hotel i Kjøpmannsgata, torsdag 31. mars kl. 19.00.
Generelle årsmøtesaker, innkomne forslag og valg.

Innkomne forslag må være styret i hende innen onsdag 23. mars.
Regnskap 2015 vil bli tilgjengelig på hjemmesiden noen dager før Årsmøtet,

Enkel servering. Velkommen !

Med vennlig hilsen Styret i Båtforeningen.