• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

I disse dager sendes faktura for Havneavgift ut pr. mail, med vaktliste som vedlegg. Det er derfor viktig at alle merker seg forfallsdato for Havneavgift, samt når du skal gå vakt. Det vil ikke bli sendt faktura eller vaktlister med brev i år. Elektronikken tar nå over ! 

Styret gjør oppmerksom på at gebyret for å ikke møte på vakt er hevet til kr. 1500,- og du kan bestille avløser for kr. 1000,-

I tillegg vil vinterhavna avsluttes, og strømmålerne vil bli lest av for fakturering.

Vaktliste for 2016 kan også lastes ned her.

Med vennlig hilsen styret

Årsregnskapet kan lastes ned fra denne linken (pdf-format)

Last ned regnskap her.

Kopier og lim evt. linken inn i adressefeltet i nettleseren.

Kjære medlemmer av Stjørdal båtforening !

Årsmøte 2016 avvikles ved Quality Airport Hotel i Kjøpmannsgata, torsdag 31. mars kl. 19.00.
Generelle årsmøtesaker, innkomne forslag og valg.

Innkomne forslag må være styret i hende innen onsdag 23. mars.
Regnskap 2015 vil bli tilgjengelig på hjemmesiden noen dager før Årsmøtet,

Enkel servering. Velkommen !

Med vennlig hilsen Styret i Båtforeningen.