• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Av sikkerhetsmessige årsaker så som brann og fri ferdsel både på brygger og sjø i henhold til vedtekter og reglement for småbåthavna ber vi om at båter og andre ting som ligger på innsiden av hovedbrygga og oppe på bryggene blir fjernet så raskt som mulig og innen 15.09.18. Etter denne dato blir det benyttet en tredjepart for EIERS REGNING for å få dette gjort. (for eksempel Viking)

Hilsen styret

Vi starter opp med dugnad 13.08.18 kl 18:00

Gjøremål vil være:

Montering av utriggere.

Utlegging av nye lateralmerker i leia inn mot havna.

Fortsettelse med platting ved nybrygga

+++

mvh

Havnesjefen

De siste dagene har det kommet klager fra enkelte medlemmer ang.gummibåter og annet utstyr som ligger på bryggene og til dels hindrer fremkommeligheten. Det har også vært tilfeller der noen har gått seg på baugspyd og liknende. Vi ber om at det ryddes opp i dette så fort som mulig.Viser for øvrig til vedtekter og reglement for havna.

mvh

Havnesjef Geir Basso