• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4


Alle som lå i vinterhavn og brukte strøm. Det strømpunktet du brukte må du fortsatt bruke. Dette fordi det nå vil bli fakturert for strøm som blir brukt på bryggene. Etter hvert som det kommer flere båter ut, skal også de som har behov for strøm finne et strømpunkt og holde seg til dette. Når ikke dette er i bruk bør bruker låse dette da vedkommende vil være ansvarlig for strømforbruket.