• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

 

Tidspunkt: 21.03.2019, kl19:00 
Sted: Møtelokale hos O. S. Solhaug, Industriveien 4B, Stjørdal (tidligere Asvo, Sutterø)

SAKLISTE

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap med revisjonsberetning

7. Fastsettelse av medlemsavgift for 2020, havneavgift for 2019 samt verdijustering av båtplasser.

8. Innkomne saker /orienteringssaker

9. Budsjett for 2019

10. Valg

Jfr. vedtektenes §3.3 og i henhold til sak 8, skal saker som ønskes behandlet på årsmøte være styret skriftlig i hende innen 2 uker etter kunngjort innkalling. Frist for innkommende saker settes til mandag 4. mars.

 

17.2.2019
Styret

Orienteringsmøte

Styret ønsker å inviter til et orienteringsmøte for medlemmer i Stjørdal båtforening tirsdag 27. november kl19-21 hos O. S. Solhaug, Industriveien 4B, Stjørdal (tidligere Fides). Vi ønsker å orientere medlemmene om følgende:

  • Status økonomi
  • Vinterhavn
  • Salg av båtplasser
  • Innføring av WEB basert havneadministrasjon
  • Status på sak som er anlagt mot Stjørdal båtforening vedrørende båt på svai i havna
  • Prosjekter og aktiviteter

Hvis der er andre saker som ønskes belyst er det selvsagt åpent for dette.

 

Vi håper på et godt oppmøte⯑

Styret

Fristen for påmelding til vinterhavn var satt til 1. november og vi forventer at de som ønsker dette nå har meldt fra. Vinterhavn starter 15. november og hvis det ligger båter på vannet etter denne datoen som ikke er påmeldt, vil de også bli fakturert for vinterhavn.

 

 

Styret