• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Vaktordning

All info blir gitt gjennom Havneweb. Innlogging er sendt ut til alle medlemmer. Mangler du denne ta kontakt på e-post.

Oppmøte for vakt er kl21.45.