• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Vaktordning

Dersom du ikke har mulighet til å stille på oppsatt vakt, og ikke finner noen å bytte med, bes du om å ta kontakt på
vakttelefon: 92 02 49 83

Du får da mulighet til å kjøpe deg fri fra oppsatte vakt mot en kostnad på kr. 1000,-
(pr. vakt).

Dersom man ikke møter til vakt, uten å skaffe erstatter eller benytter vaktordningen, tilkommer et gebyr på kr. 1500,-

Oppmøte for vakt er kl21.45. Reservevakt møter på dette tidspunktet for opplåsing av hytta.