• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Båtutsett / opptak

 

Det vil for sesong 2023 kun være tilgjengelig for medlemmer med betalt/leid båtplass å sette ut båt. Kode oppgis ved henvendelse Dette pga sikkerhet og redusert tilgjengelig parkering i forbindelse med etablering av gang og sykkelvei. det vil ikke være mulig å parkere hengere ved havna.Parkering og midlertidig plassering av tilhengere.

Alle hengere som (midlertidig) hensettes på p- plassen skal merkes med telefonnr og navn.
Det er ikke tillatt å la båter / hengere stå på parkeringsplassen fra 15. Mai til 1. Oktober. Dette gjelder også området ved gjestehavnen.

Dette gjelder også for medlemmer av Stjørdal Båtforening.