• Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-3
  • Banner-4

Utleie/leie av båtplasser

For å ha fortløpende oversikt over hvem som benytter plassene i anlegget i tilfelle det oppstår uønskede situasjoner eller hendelser, minner vi om at utleie skal skje iht. vedtektenes §11. Vi legger derfor ved utdrag av vedtektene nedenfor.

Leieavtale  og prisliste finner dere på denne siden. Ved spørsmål kontaktes Erling Saksvik som fra styret koordinerer utleie.

 

Mvh

Styret

 

§ 11 UTLEIE/LEIE AV BÅTPLASS

11.1   Medlem som ønsker å leie ut båtplassen sin, må skriftlig varsle fra til styret. Varslet skal inneholde informasjon om utleier ønsker å stå lista i regi av utleieplasser for SB eller om det selvstendig er skaffet leietaker. Ny leietaker må være gyldig medlem av SB. Eventuell tildeling skal skje i regi av SB.

11.2   Utleie kan kun avtales for en båtsesong av gangen.

11.3   Utleier betaler inn sitt medlemskap og havneavgift for sesongen. Leietaker betaler fastsatte leiesum samt medlemskap. Når leietaker har innbetalt fastsatt leiesum og medlemskap, refunderes innbetalt havneavgift til utleier. Leiesum tilfaller SB. Evt. vinterhavn/lagring kommer i tillegg.

11.4   Båtplasser som disponeres/innløst av SB (ref. §10.1 a) tillates utleid av SB og inntekt tilfaller SB. Utleie av båtplasser som disponeres av SB prioriteres.

11.5   Utleie til vinterhavn av ubenyttede plasser i perioden 15. november til 15. april tillates ikke av medlemmer med bruksrett, men organiseres av SB. Inntekt fra utleie til vinterhavn tilfaller SB.

11.6   Ved brudd på reglement vedrørende utleie, eksempelvis utleie uten at dette er avklart, kan medlem med bruksrett ilegges et gebyr fastsatt av styret i SB.